DELL EMC POWEREDGE R550

Liên hệ

Dell EMC PowerEdge R550, với thế hệ thứ 3 Bộ xử lý có thể mở rộng Intel® Xeon®, cung cấp thêm tính linh hoạt cho các tổ chức tìm kiếm giá trị đặc biệt