SWITCH TRUNG TÂM CISCO NEXUS 9300-GX2

Liên hệ

Dòng Cisco Nexus 9300-GX2 giải quyết nhu cầu về thiết bị chuyển mạch nhỏ gọn, hiệu suất cao, tiết kiệm điện trong cơ sở hạ tầng mạng