THIẾT BỊ FIREWALL FPR2110-NGFW-K9

Liên hệ

Firewall Cisco FPR2110-NGFW-K9 hỗ trợ tính năng phòng chống mã độc "Cho phép phát hiện, ngăn chặn, theo dõi, phân tích và ngăn chặn phần mềm độc hại giải quyết tình trạng tấn công liên tục cả trong và sau các cuộc tấn công.